Biserica de lemn Sf. Ștefan, sat Gornovița, comuna Balta

Cod: MH-II-m-B-10334
Localitate: sat Gornovița, comună Balta
Adresă: nr. 103, în centrul satului
Datare: 1796-1799, ref. sec. XIX

Descriere: Biserică de lemn, de tip navă, fără turlă.

Istoric:  Nu se cunoaște cu precizie anul ridicării acesteia. În Catagrafia bisericilor din 1845 apare numele preotului Pîrvu, al tatălui săi, Nicolae, care era tot preot, iar anul ridicării bisericii, 1813. Altă sursă indică anul 1746, o cruce de lemn din biserică este datată 1762, iar pe panoul cu Deisis este înscris anul 1859. Există posibilitatea existenței unei biserici anterioare celei de azi. Pictura este realizată de Ioan Zugravul și refăcută în 1962 de Gheorghe Bărbulescu din Tismana. În pronaos se menține inscripția <S-au zugrăvit la anul 1859, august 8, Ioan Zugravul>. Catapeteasma este din lemn. Nu are pridvor, intrarea se face direct de afară. Pe fațada are pictura sub formă de panouri. Panourile de frescă poartă și inscripții de donatori (<Sfinții Împărați> donate de Constantin Gogiltan, <Sfântul Dimitrie> de Elena Hamzescu, <Sfântul Teodor Tiron>, de Petre Muica) menționat fiind și anul pictării: 1962.

button-5

button-13

button-13


Documentarea (fotografică, orală și relevee minimale) și fișa minimală a monumentului istoric au fost realizate în cadrul proiectului Trecut pentru viitor. Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți (2016), co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național