Propuneri acțiuni de valorificare sustenabilă – sat Prejna

Propuneri acțiuni de valorificare sustenabilă – sat Prejna

1. Restaurarea și refuncționalizarea unor clădiri tradiționale prin transformarea în spații pentru ateliere meșteșugărești. Elementele arhitecturale unitare identificate în satul...

Perspective de valorificare sustenabilă – sat Prejna

Perspective de valorificare sustenabilă – sat Prejna

Analiza patrimoniu cultural – sat Prejna

Analiza patrimoniu cultural – sat Prejna

Propuneri acțiuni de valorificare sustenabilă – sat Costești

Propuneri acțiuni de valorificare sustenabilă – sat Costești

1. Amenajarea unui punct de belvedere, pe deal, în punctul cel mai înalt al satului Cercetarea faunei și florei Geoparcului...

Analiza patrimoniului cultural – sat Balta

Analiza patrimoniului cultural – sat Balta

[huge_it_gallery id=”28″]

Perspective de valorificare sustenabilă Costești

Perspective de valorificare sustenabilă Costești

Analiza S.W.O.T.- Sat Costești, comuna Balta   Puncte tari Puncte slabe Biserica de lemn ,,Sfântul Nicolae”, din 1835, monument de...

PLAN DE REVITALIZARE PREJNA

PLAN DE REVITALIZARE PREJNA

Istoria satului Prejna este strâns legată de figura lui Tudor Vladimirescu, care a ctitorit biserica Adormirea Maicii Domnului în amintirea...

PLAN REVITALIZARE COSTEȘTI

PLAN REVITALIZARE COSTEȘTI

Costești este un sat compact, fiind așezat într-o vale înconjurat de dealuri. Imaginea pitorească a satului este rezultatul îmbinării arhitecturii...

PLAN DE REVITALIZARE BALTA

PLAN DE REVITALIZARE BALTA

Satul Balta se află în centru comunei cu același nume. În localitate există monumente de interes local (clasa B): biserica...

Analiză patrimoniu cultural – sat Costești

Analiză patrimoniu cultural – sat Costești