Cercetări

coperta

Trecut pentru viitor – raport de cercetare

Peisajul cultural al Podișului Mehedinți – prea puțin pus în valoare și nu suficient protejat din punctul de vedere al regulamentelor locale de intervenție – constituie un patrimoniu construit lăsat în uitare, unde tipul de așezare este mai curând cel rural. Conform Listei Monumentelor Istorice există un număr ridicat de obiective istorice protejate în acest spațiu. Situația de pe teren este însă cu totul diferită: o mare parte din obiective sunt, fie deja demolate, fie dispărute.  Raportul de cercetare realizat în cadrul proiectului reunește rezultatele cercetării multidisciplinare realizate în vara anului 2016, propunând și o serie de intervenții locale.

button-3

 

coperta-ghid-de-bune-practici

Trecut pentru viitor – broșură

Realizată în 2016, broșura reunește rezulatele proiectului pilot de cercetare asupra comunei Balta. Proiectul a avut drept obiective conturarea condițiilor istorice, administrative și socioculturale în care s-au dezvoltat așezările rurale din cadrul Geoparcului Platoul Mehedinți, de a pune în evidență repetitivitatea tipologiilor arhitecturale de locuire în zonă și cadrul istoric evolutiv al așezărilor, de a documenta starea actuală a monumentelor istorice și de propunere a unor direcții de intervenție asupra acestor obiective, adaptate principiilor contemporane ale dezvoltării durabile.

button-3

 

coperta-ghid-de-bune-practici

Ghid de recomandări. Studiu de caz în comunele Isverna, Balta și Ponoarele

În 2014, în cadrul proiectului Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți – Studiu de caz în comunele Isverna, Balta și Ponoarele au fost studiate monumentele de arhitectura populară – locuinţe, troite, biserici de lemn, mori de apa, precum si interacţiunea dintre patrimoniul material, imaterial si natural din comunele menționate. Pe baza analizei arhitecturii vernaculare au fost propuse modalități de protejare a peisajului cultural local prin respectarea unor reguli în realizarea construcțiilor noi și în renovarea celor vechi. Aceste recomandări sunt reunite în prezentul ghid.

button-3