BALTA

Îmi iubesc satul natal pentru că e frumos. Cu aerul lui curat și tare. Cu pădurile lui bătrâne de fagi și stehari ce stau pe marginile lui frumos, împodobindu-l. Cu luncile lui frumoase în mii și mii de culori”. (Monografia învățătoarei Ana Stuparu din 1944 – Arhivele Naționale, DrobetaTurnu Severin)

Sate libere, de moșneni, cu o populație redusă, ce se adăpostesc în vale sau pe munte, compun comuna Balta. Comuna este alcătuită din 6 sate: Coada Cornetului, Costești, Gornovița, Prejna, Sfodea și Balta. Satele componente sunt atât compacte, cum este Costești, cât și cu sălașe pe dealurile și munții vecini, cum este Prejna. Satul Sfodea este așezat puternic în zona carstică, unde se află și peștera cu același nume. În ceea ce privește atestarea lor documentară, pe 23 aprilie 1486 apar consemnate satele Prejna și Costești, Balta este atestat documentar în secolul al XIV-lea, iar în 1511 – Gornovița. În 1833, satul Sfodea este atestat ca mahala a comunei Balta. Monografia din 1868 a lui Ion Ionescu de la Brad enunță faptul că Biserica Prejna a fost facută cu ajutorul lui Tudor Vladimirescu, acesta lăsând acolo un portret de-al său, zugrăvit. Dar un mare impact asupra dezvoltării localităților din zonă l-a avut traficului de graniță între Imperiul Austro-Ungar și centrele urbane românești.comuna-balta

Relieful este specific de podiș și de munte mehedințean, prin prezența peșterilor (Topolnița, Sfodea, Balta, Curecea), dolinelor, a ponoarelor. Denumirea comunei provine de la cele două bălți de origine carstică: una temporară, între Balta și Gornovița (Lacul Gornoviței), iar una permanentă, în mijlocul satului, deoarece se întâlnesc zone inundate la precipitații bogate cum ar fi: lunca Gornovița și lunca Balta. Aici întâlnim și o adevarată bogăție geologică: roci sedimentare (calcare, șisturi argiloase, gresii), roci metamorfice (gnaise, micașisturi), cărbune de pământ etc.

Caracterul zonei este influențat de către prezența graniței, care a determinat dezvoltarea acestor sate. În comună au existat instituți importante, cum ar fi: judecătorie, spital, societăți cooperative – astăzi dispărute.