ISVERNA

Comuna Isverna a fost amintită pentru prima dată în secolul al XVI-lea, într-un hrisov. La fel ca majoritatea localităților Podișului Mehedinți, a avut o istorie frământată, cu sate libere, organizate în jurul „curelelor moșnenești” – formă de organizare juridică și economică a trupului de moșie -, a căror delimitare este foarte vizibilă și în secolul al XX-lea. „Un întreg univers al unor oameni care știu fiecare cireș și fiecare gorun, care cunosc fiecare colț al grădinilor și micile pâraie curgând printre pietre, cunoaștere transmisă ca un tainic legământ din tată în fiu și exprimată în limba modelată de o lungă trăire pe pământurile de care sunt legați prin toate firele. Este cunoașterea intimă a unor oameni statornici așezați pe aceste meleaguri de cel puțin două milenii”. (PETRESCU, Paul; SECOȘAN, Elena; STOICA, Georgeta; CIOBANU, Pavel, Arta Populară din Mehedinți, DrobetaTurnu Severin, 1983).comuna-isverna

Alcătuită din 8 sate ce se întind pe forme domoale și calcare impunătoare, comuna Isverna este situată la limita dintre Podiș și Munții Mehedinți. Dolinele, câmpurile cu lapiezuri și peșterile sunt elementele care au contribuit la dezvoltarea acestor sate, pe anumite tipuri de așezări dictate de relief: Seliștea – tentacular, Busești este dezvoltat circular, Cerna-Vârf și Giurgiani sunt lineare, Nadanova la fel, dar mai răzleț. Drăghiești este și el liniar, însă compact, iar Turtaba se desfașoară de-a lungul a trei drumuri, răzleț.

Cadrul natural, reprezentat de formele de relief, are potențial de mare atracție turistică. Dintre obiectivele turistice amintim: Peștera Isverna, Pădurea de Liliac Turtaba, Cornetul Piatra Încălecată, Vârful lui Stan.

Casele au elemente create de meșterii locali, cu prispe și elemente din lemn sculptat. Acestea sunt presărate pe dealuri (sălașe) sau apropiate de vatra satului, în jurul cărora sunt împreunate funcțiunile publice. Bisericile-monument poartă în interiorul pridvorului picturi realizate de artiștii populari. Clădirile existente pe culmi sau în văi utilizează materiale caracteristice zonei, majoritatea fiind alcătuite din piatră, lemn și cărămida.