Descoperă GPMh

Întins pe suprafața a 106.500 hectare și aflat în partea de nord a județului Mehedinți și cea nord-vest a județulului Gorj, Geoparcul Platoul Mehedinți include situri geologice cu valoare deosebită, precum și locuri importante din punct de vedere cultural, istoric și arheologic.

În Geoparcul Platoul Mehedinți natura e mereu prezentă, ca peisaj sau ca resursă pentru construire. Așezările din zonă, la fel ca majoritatea localităților rurale din România, s-au dezvoltat în mod organic. Aici, omul a reușit să trăiască în comuniune cu natura, găsind un echilibru între a se adapta la condițiile mediului natural și a-și adapta mediul la nevoile sale. Mediul înconjurător a modelat arhitectura, modul de viață și structura interioară a sătenilor, care au ajuns să construiască, să gândească și să trăiască în armonie cu natura.

_mg_5201

Prin proiectul Exploring GPMh. Om – natură – patrimoniu, Asociația MAIE continuă demersurile de promovare și valorificare a patrimoniului cultural și natural din Geoparcul Platoul Mehedinți începute în anul 2014 și dezvoltate de la an la an, prin implicarea comunității locale și a studenților veniți din toate colțurile țării pe parcursul celor șase ediții ale școlii de vară de antropologie și arhitectură.

Informațiile prezentate vă invită să explorați Geoparcul Platoul Mehedinți într-o manieră subiectivă, în care descoperirea obiectivelor naturale și culturale se îmbină cu mitologiile și istoriile locale. Codurile QR vă vor dezvălui călătorii unice pe care le puteți face pornind din Ponoarele și cutreierând localitățile vecine din geoparc.

_dsc6809

Elementele naturale care au dus la declararea Geoparcului Platoul Mehedinți ca arie protejată de interes national sunt mai ales cele legate de formațiunile calcaroase, fie că vorbim despre endocarst – peșteri, fie că vorbim despre exocarst – cornete, chei, pereți calcaroși etc.

_dsc5887

În afară de fenomenele carstice, zona este renumită pentru pădurile sale, fie că sunt păduri de liliac, fie că sunt păduri de foioase. Situată într-o depresiune intramontană, pădurea de liliac de la Ponoarele reprezintă unica stațiune din țară conservată, datorită climatului umed și blând al depresiunii care este protejată de culmile Mehedințiului. Cornetele descrise în zonă (Cornetul Babelor și Cerboanei, cornetul Bălții, cornetul Piatra Încălecată) sunt rezervații botanice la nivelul cărora sunt prezente elemente submediteraneene alcătuite din mojdrean, cărpiniță, vișin turcesc, scumpie etc.

Înființat acum 10 ani, Geoparcul Platoul Mehedinti este un mediu natural unic cu o topografie, climă, floră și faună foarte generoase, pe suprafaţa sa derulându-se de-a lungul timpului, numeroase proiecte destinate protecţiei valorilor sale naturale. În schimb, nu a fost realizată până acum o analiză a arhitecturii tradiționale sau a tipurilor de așezări ce au evoluat pe teritoriul său. În ideea unei dezvoltări durabile a zonei, alături de acţiunile legate de protecţia valorilor naturale, este necesară promovarea patrimoniului cultural. Un obiectiv principal al proiectului este promovarea moștenirii tradiționale și a diversității precum și încurajarea utilizării materialelor locale și durabile.

Conform Legii Ariilor Protejate, o arie naturală protejată este o zona terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit, şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită.

Ariile protejate aduc comunităților locale numeroase beneficii practice. Dintre acestea enumerăm:

– Protejează cursuri de apă importante; cuprind zone de o remarcabilă frumuseţe şi semnificaţie culturală; adăpostesc comunităţi umane ce au culturi tradiţionale; protejează teritorii care reflectă istoria interacţiunii omului cu mediul; sunt locuri de maximă importanţă pentru turism, cercetare şi educaţie.

– Ariile protejate sunt în mod deosebit importante pentru menţinerea biodiversităţii – ecosistemele, speciile şi varietatea genetică care alcătuiesc diversitatea vieţii. Ele conservă caracterele complexe şi mereu schimbătoare ale ecosistemelor. Ele sunt un prim loc de apărare împotriva dispariţiei speciilor mari şi mici. Ele păstrează diversitatea biologică, sălbatică sau cultivată a unora dintre cele mai importante recolte ale omenirii. De asemenea, reprezintă un rezervor vital pentru plantele şi animalele necesare medicinei.

– Ariile protejate îmbunătăţesc, de asemenea, calitatea vieţii umane, în mod deosebit ca locuri de recreere. Acest fapt este deosebit de important în Europa, unde foarte mulţi oameni locuiesc în oraşe şi au pierdut contactul nemijlocit cu natura. Ariile protejate oferă oportunităţi pentru petrecerea timpului liber.