Descriere

Geoparcul Platoul Mehedinți se întinde pe o suprafață de 106.000 ha, ocupând partea de nord a județului Mehedinți și cea nord-vestică a județului Gorj. Elementele naturale care au dus la declararea Geoparcului Platoul Mehedinți ca arie protejată de interes national sunt mai ales cele legate de formațiunile calcaroase, fie că vorbim despre endocarst – peșteri, fie că vorbim despre exocarst – cornete, chei, pereți calcaroși etc. Dintre acestea, cel mai renumit rămâne Complexul carstic de la Ponoarele.

_dsc5887

Rezervaţia complexă se află la 5 km sud-est de Baia de Aramă. Aici se întâlnesc cele mai diferite şi mai originale fenomene carstice din geoparc și chiar din ţara noastră: peşteri, văi oarbe, câmpuri de lapiezuri, o arcadă naturală ce formează podul natural Ponoarele. Acesta s-a format în urma prăbuşirii unui tavan al peşterii, având cca. 25 m lungime, 8 m lăţime şi se ridică la o înălţime de 14 m faţă de fundul viroagei peste care arcuieşte. Peste acest pod trecea şoseaua ce leagă Baia de Aramă de municipiul Drobeta-Turnu-Severin. De câțiva ani, s-a construit o șosea paralelă, pentru că exista pericolul prăbușirii podului. Lângă pod se adânceşte o dolină aproape circulară, în al cărei perete se observă vechea intrare a peşterii rămasă izolată în urma prăbuşirii tavanului şi formării dolinei şi podului natural. În partea estică a podului se întinde depresiunea Ponoare, care are aspectul unei chei de calcar, prin care curge o dolină circulară în al cărui perete vestic se deschide Peştera de la Pod, cu o lungime totală de 633 m şi care reprezintă de fapt originea podului. Deasupra „peşterii podului” se întinde un câmp de lapiezuri, iar mai departe apare un bazin larg, o vale cu fundul plat, mâlos în care primăvara şi vara în timp ploios se formează Zătonul Mare. În perioadele uscate, fundul lacului este acoperit cu vegetaţie xerofilă. În partea de nord a podului natural se află Zătonul Mic. Această zonă este interesantă prin cele două peşteri, cea de la pod şi Peştera Zăton situată în zona ponorului Zăton, cât şi prin interesantul câmp de lapiezuri îngropate, situat pe creasta dealului şi care separă cele două depresiuni, câmp ce oferă un peisaj inedit prin ariditatea sa şi prin sculptura adâncă a şanţurilor ce dă un aspect fantastic acestei zone calcaroase. Rezervaţia de la Ponoare are o suprafaţă de 100 ha şi datorită importanţei sale ştiinţifice a fost declarată monument al naturii._dsc6809

În afară de fenomenele carstice, zona este renumită pentru pădurile sale, fie că sunt păduri de liliac, fie că sunt păduri de foioase. Situată într-o depresiune intramontană, pădurea de liliac de la Ponoarele reprezintă unica stațiune din țară conservată, datorită climatului umed și blând al depresiunii care este protejată de culmile Mehedințiului. Cornetele descrise în zonă (Cornetul Babelor și Cerboanei, cornetul Bălții, cornetul Piatra Încălecată) sunt rezervații botanice la nivelul cărora sunt prezente elemente submediteraneene alcătuite din mojdrean, cărpiniță, vișin turcesc, scumpie etc.

Înființat acum 10 ani, Geoparcul Platoul Mehedinti este un mediu natural unic cu o topografie, climă, floră și faună foarte generoase, pe suprafaţa sa derulându-se de-a lungul timpului, numeroase proiecte destinate protecţiei valorilor sale naturale. În schimb, nu a fost realizată până acum o analiză a arhitecturii tradiționale sau a tipurilor de așezări ce au evoluat pe teritoriul său. În ideea unei dezvoltări durabile a zonei, alături de acţiunile legate de protecţia valorilor naturale, este necesară promovarea patrimoniului cultural. Un obiectiv principal al proiectului este promovarea moștenirii tradiționale și a diversității precum și încurajarea utilizării materialelor locale și durabile._mg_5201

Conform Legii Ariilor Protejate, o arie naturală protejată este o zona terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit, şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită.

Ariile protejate aduc comunităților locale numeroase beneficii practice. Dintre acestea enumerăm:

– Protejează cursuri de apă importante; cuprind zone de o remarcabilă frumuseţe şi semnificaţie culturală; adăpostesc comunităţi umane ce au culturi tradiţionale; protejează teritorii care reflectă istoria interacţiunii omului cu mediul; sunt locuri de maximă importanţă pentru turism, cercetare şi educaţie.

– Ariile protejate sunt în mod deosebit importante pentru menţinerea biodiversităţii – ecosistemele, speciile şi varietatea genetică care alcătuiesc diversitatea vieţii. Ele conservă caracterele complexe şi mereu schimbătoare ale ecosistemelor. Ele sunt un prim loc de apărare împotriva dispariţiei speciilor mari şi mici. Ele păstrează diversitatea biologică, sălbatică sau cultivată a unora dintre cele mai importante recolte ale omenirii. De asemenea, reprezintă un rezervor vital pentru plantele şi animalele necesare medicinei.

– Ariile protejate îmbunătăţesc, de asemenea, calitatea vieţii umane, în mod deosebit ca locuri de recreere. Acest fapt este deosebit de important în Europa, unde foarte mulţi oameni locuiesc în oraşe şi au pierdut contactul nemijlocit cu natura. Ariile protejate oferă oportunităţi pentru petrecerea timpului liber.