Perspective de valorificare sustenabilă Costești

Analiza S.W.O.T.- Sat Costești, comuna Balta

 

Puncte tari Puncte slabe
 • Biserica de lemn ,,Sfântul Nicolae”, din 1835, monument de grupa A- interes național;
 • Arhitectură vernaculară specifică zonei;
 • Existența a două mori, una la intrarea în sat, precum și la ieșirea din sat;
 • Satul prezintă o importanță din puct de vedere istoric;
 • Amplasamentul este favorabil, fiind un loc retras, departe de aglomerația orașului;
 • Satul prezintă apă curentă, prin cădere direct din munte, ceea ce favorizează întreținerea vegetației;
 • Vegetație ajunsă la maturitate, ceea ce favorizează umbrirea locurilor de odihnă sau chiar de pe stradă;
 • Existența potențialului turistic în fiecare anotimp;
 • Existența unor spații deschise, cu vedere panoramică unică;
 • Existența unor case tradiționale care formează un ansamblu rural coerent;
 • Alimentare cu apă, prin cădere direct din munte;
 • Existența drumului principal asfaltat;
 • Agricultura- Existența multor spații care pot fi exploatate pentu pomicultură;
 • Peisaj nealterat de influența omului;
 • Existența unor trasee marcate ce prezintă zone protejate din Geoparcul Mehedinți;
 • Existența colecției de costume populare și țesături, ceea ce presupune o tradiție în acest meșteșug;
 • Prezența unei locuiri fortificate în sat, de obicei utilizată în locuințele izolate de pe deal;
 • Prezența unor ulițe pitorești care  îmbină arhitectura vernaculară și locuirea rurală cu cadrul natural;
 • Așezarea satului într-o vale înconjurat de dealuri;
 • Tradițiile nu sunt menținute și întreținute și riscă să dispară;
 • Starea precară a unor construcții tradiționale;
 • Interesul scăzut sau inexistent al proprietarilor pentru întreţinerea şi restaurarea patrimoniulu;
 • Lipsa conştientizării nevoii de conservare a patrimoniului local în ansamblul său;
 • Obiectivele sunt distruse din cauza încercării de a restaura sau reabilita vechile case;
 • Arhitectura noilor case sau a celor reabilitate este în discordanță cu arhitectura tradițională a satului;
 • Populaţia este îmbătrânită, iar zona urmează o tendinţă de depopulare, majoritatea tinerilor o părăsesc;
 • Nevoile localnicilor nu sunt cunoscute îndeajuns, evidența clară nu există;
 • Slaba promovare a traseelor turistice;
 • Inexistența hărților turistice si interesul scăzut al autorităților pentru promovarea zonei;
 • Desființarea școlii din sat și transformarea ei în loc de depozitare a diferitelor utilaje;
 • Resursele naturale sunt insuficient valorificate;
 • Infrastructura regiunii este foarte puţin dezvoltată, fiind un obstacol în calea dezvoltării: drumurile degradate îngreunează parcurgerea tuturor drumurilor în sat;
 • Zona și structura solului nu permite cultivarea unui număr mare de specii de plante/ pomi;
 • Agricultura este practicată la nivel de subzistenţă;
 • Raport nefavorabil intre pretul de producţie şi cel de desfacere;
 • Activitate economică și comercială slabă;
Oportunități Amenințări
 • Posibilitatea creării unor spații/ ansambluri în sat pentru a putea fi valorificat ansamblul existent;
 • În cadrul arhitecturii vernaculare, în stare de ruină se poate interveni, păstrând materialele și modul de lucru în vederea extinderii și refuncționalizării lor;
 • În cadrul arhitecturii vernaculare (gospodării părăsite) se poate interveni în vederea refuncționalizării, păstrând materialele și modul de lucru tradițional;
 • Localnicii sunt deschiși la ideea îmbunătățirii turismului în satul lor;
 • Atragerea artiștilor din regiune pentru a reînvia tradițiile dispărute odată cu plecarea tinerilor din sat;
 • Existența monumentului arhitectural de grupa A, biserica satului, care crează oportunitatea de atrage turiștii, în special pe cei interesați de domeniul arhitecturii și a turismului ecleziastic;
 • Plan de management al Geoparcului Platoul Mehedinți;
 • Existența biodiversității, fauna și flora din zona satului Costești fiind o oportunitate pentru studii/ cercetări;
 • Existenţa unor peisaje culturale și naturale sălbatice pe baza cărora se poate crea un brand;
 • Existenţa unor peisaje culturale și naturale sălbatice ce constituie un element atractiv pentru activarea unor comunități artistice;
 • Topografia oferă puncte de belvedere asupra satului și a peisajului cultural și natural;
 • Posibillitatea dezvoltării unor nuclee cu specific difeit, folosind ansambluri de gospodării abandonate.
 • Absenţa resurselor financiare și a specialiștilor în restaurare cu consecinţe nefaste asupra integrităţii unor obiective clasate în LMI;
 • Lipsa de interes a autorităților pentru protejarea și valorificarea monumentelor și valorilor existente în satul Costești;
 • Lipsa serviciilor de turism din zonă;
 • Arhitectura caselor noi sau a celor renovate este în discordanță cu arhitectura tradițională a sitului;
 • Scăderea drastică a populației, care în timp poate duce la dispariția populației.