Propuneri acțiuni de valorificare sustenabilă – sat Costești

1. Amenajarea unui punct de belvedere, pe deal, în punctul cel mai înalt al satului
Cercetarea faunei și florei Geoparcului Platoul Mehedinți a oferit multe informații privind speciile unice din această arie, multe din ele regăsindu-se pe dealurile din apropierea Costeștiului. Un spațiu construit aici poate servi ca punct de belvedere, punct de informare pentru turiști, adăpost pentru biologi și spațiu de depozitare a echipamentelor necesare cercetării biologice.

2. Restaurarea și refuncționalizarea a cinci clădiri prin transformarea lor în spații pentru artiști
Cele cinci clădiri identificate, ce stau la baza acestei propuneri de revitalizare, păstrează caracteristici arhitecturale comune putând fi transformate într-un ansamblu unitar ce poate servi drept spațiu de rezidență artistică. Peisajul natural sălbatic și elementele culturale identificate vor contribui la promovarea acestor spații în rândul potențialilor beneficiari.

3. Restaurarea și refuncționalizarea celor două mori din sat prin tranformarea lor în puncte de informare turistică

Cele două mori tradiționale, construite la intrarea și ieșirea din sat, pot fi transformate în puncte de informare privind particularitățile patrimoniului cultural și natural, fiind dezvoltate și trasee turistice între cele două puncte. Aceste trasee vor fi dirijate prin indicatoare amplasate în diferite spații din satul Costești, astfel încât să valorifice, în mod integrat, elementele patrimoniului cultural și natural.

final-112