Asociația MAIE

logoAsociația “Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană” (MAIE) este o organizație non-guvernamentală, ce are ca scop dezvoltarea durabilă a României, prin promovarea principiilor și valorilor europene, valorificarea patrimoniului cultural național, sprijinirea dezvoltării capitalului uman, stimularea potenţialului creativ și îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.

Echipa MAIE este formată din tineri profesioniști din domenii precum managementul cultural, relaţii internaţionale şi studii europene, literatură, artele spectacolului, educație, arhitectură și comunicare.

De la fondarea sa, asociația MAIE a contribuit la conștientizarea rolului culturii în dezvoltarea fiecărui individ și a societății în ansamblul ei, prin proiecte de educație și formare profesională în domeniul cultural, proiecte de promovare a literaturii sau patrimoniului cultural românesc. Proiectele MAIE sunt realizate pentru şi împreună cu tineri, deoarece considerăm că aceştia sunt o sursă de inspiraţie şi energie, un catalizator al transformării României într-o ţară modernă şi prosperă.

Mai multe detalii pe site-ul asociației www.maieuropean.ro.