Prezentare

Proiectul “Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți” își propune să aducă în atenția publicului larg valoarea identitară a construcțiilor tradiționale din această zonă și de a atrage atenția asupra fenomenului de degradare instalat, propunând măsuri de salvgardare și de valorificare a acestora.

În Geoparcul Platoul Mehedinți întâlnim case și biserici perfect integrate peisajului natural, întrunind în acelaşi timp calități esențiale de armonie volumetrică și funcționalitate practică. Aceste monumente reflectă istoria acestor locuri, iar cunoaşterea şi aprecierea lor poate influenţa în mod pozitiv atât mediul arhitectural, cât şi comunitatea locală. Patrimoniu construit din acest spaţiu se confruntă cu o serie de pericole ca: resursele financiare reduse, pierderea tehnicilor de construcţie; dispariţia gustului pentru tradiţional.poza-prezentare

Proiectul “Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți” pune în evidență relația continuă dintre vechi și nou, dintre tradiție și modernitate, precum și permanenta interacțiune dintre patrimoniul construit și inovație.

Descarcă raport proiect Trecut pentru viitor. Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți (2016)

Descarcă raport proiect Arhitectura Tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți. Studiu de caz în comunele Balta, Isverna și Ponoarele (2014)