Propuneri acțiuni de valorificare sustenabilă – sat Prejna

1. Restaurarea și refuncționalizarea unor clădiri tradiționale prin transformarea în spații pentru ateliere meșteșugărești.
Elementele arhitecturale unitare identificate în satul Prejna, alături de meșterii prezenți în acest sat, reprezintă punctul de pornire în dezvoltarea unor ateliere meșteșugărești, vitale pentru dezvoltarea unor competențe privind renovarea construcțiilor vernaculare și în păstrarea specificului celor trei ansambluri
arhitecturale rurale.

2. Amenajarea unei rețele de puncte de belvedere, în apropierea conacelor de plai abandonate
Intenția de a a valorifica topografia satului Prejna s-a materializat în creearea unei rețele de puncte de belvedere – generatoare de trasee de drumeții -, situate în apropsituate în apropierea vechilor conace de plai abandonate.

3. Rețea de fântâni
Captarea apelor reprezintă o problemă majoră a satului Prejna, motiv pentru care se propune instalarea unor fântâni – obiecte punctuale, dispuse strategic în puncte cheie ale satului astfel încat să poată genera spații de întalnire
sătești, marcă a locuirii rurale.

final-113