Propuneri de valorificare sustenabilă – sat Balta

1. Crearea unui muzeu al tradițiilor populare în interiorul bisericii Sf. Voievozi
Situația actuală: Obiectiv nevizitabil (sau vizitabil parțial), stare de degradare avansată Biserica se află pe un mic deal, în centrul satului. Remodelarea sa ca muzeu al tradițiilor locale va contribui la promovarea valorilor
culturale ale zonei, la păstrarea identității comunei, diversificarea activităților turistice și va opri degradarea monumentului istoric.

2. Amenajarea unei zone de campare în apropiere de peștera Balta
Zona din jurul localității Balta are un mare potențial pentru turismul montan, de aceea amenajarea unei zone de campare care să le ofere potențialișor turiști oportunitatea de a beneficia de servicii de închiriere corturi
sau biciclete, servicii de ghidaj și informare turistică, va contribui la valorificarea peisajului natural.

3. Amenajarea unui punct de informare la intersecția DJ670 cu drumul forestier spre Sfodea Situată în centrul localității.
Această intersecție poate fi valorificată prin crearea unui mobilier rural și a unor indicatoare și panouri turistice. Mobilierul creat va utiliza elementele specificului local și va contribui la promovarea lor, atât în rândul localnicilor, cât și a potențialilor turiști. Ținând cont că drumul forestier face legătura între satul Balta, Peștera Mare din Balta și satul Sfodea, panourile vor conține informații despre patrimoniul cultural și natural din zonă,prezentând o viziune integrată.

4. Crearea unui punct de lucru pentru ornitologi

Având în vedere fauna bogată identificată în această zonă, una din casele tradiționale, izolată pe o zonă mai înaltă de deal, este propusă pentru restaurare și transformare într-un punct de lucru pentru ornitologi.

5. Restaurarea și refuncționalizarea a două construcții tradiționale prin tranformarea acestora în ateliere meșteșugărești și spațiu de expunere
Pe teritoriul comunei Balta au fost identificați mai mulți localnici care păstrează diferite meșteșuguri, ca țesutul și tâmplăria. Se consideră importantă transmite aceste meșteșuguri generațiilor mai tinere. În același
timp, o parte a contrucției restaurate poate servi ca spațiu de expunere și vânzare a produselor realizate în cadrul atelierelor.

final-111